խռովութիւն

խռովութիւն

Dasnabedian 1995: 442

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 17,16
trouble, confusion

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0987 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ ταραχή, τάραχος, θόρυβος , σύγχυσις, στάσις turba, turbatio, tumultus, conturbatio, confusio, seditio. որ եւ ԽՌՈՎ. Աղմուկ. վրդովումն. շփոթ. խառնակութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՊՐՈՊ — (ի, աց.) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Թուի ամպուռք, ամպուռոյցք. կամ րոպէ՝ այս ինքն արկած՝ ամպոց. տրոփումն ամպոց. ամբոխումն օդոց. մրրիկ. փոթորիկ. եւ ամենայն խառնակութիւն, վրդով, յոյզք. խռովութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՌՆԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0926 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c գ. σύγχυσις, ἑπιμιξία, φυρμός, κοινόν confusio, turbatio. Խառնակն գոլ. խառնակիլն. որպէս Շփոթութիւն. խռովութիւն. ... *Կոչեցաւ անուն նորա խառնակութիւն (Եբր. պապել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇՄՈՐ — ( ) NBH 2 0481 Chronological Sequence: 7c, 13c, 14c, 18c գ. (իբր Խմոր այլաբանական.) Խառնակութիւն. շփոթ. աղմուկ. խռովութիւն. գժտութիւն. *Սկսկաւ շմորն եւ խռովութիւն ʼի մէջ թագաւորացն: Կալաւ շմոր, եւ մաքառեցաւ ընդ պապն: Յանկ ածեալ զամենայն շմորս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԼԷԿՈԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. κύμανσις fluctuatio, κλύδων, χειμών tempestas, aestus Կոծումն ալեօք. ծփումն. տատանումն. եւ Ծուփք. խռովութիւն. յոյզք. փորձանք. արկածք. ... *Նաւապետես, զնաւդ զերծո՛ յալէկոծութենէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԼԻՔ — I. (ալեաց, եօք.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c գ. Տե՛ս եւ զեղականն ԱԼԻ. κῦμα, κλύδων unda, fluctus Կոհակք. մրրկեալ եւ փրփրեալ ջուր ծովու կամ գետոց. ... *Որ խռովեմ զծով, եւ գոչեցուցանեմ զալիս նորա: Ընդ ամեհի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՄՈՒԿ — (մկի, աւ, աց կամ ից. եւ ոյ, ով.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c գ. σύγχυσις, θόρυβος, σύστασις, ἁηδία confusio, tumultus, turbatio, seditio, molestia Խառնակութիւն. շփոթութիւն. ամբոխումն. խռովութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ὐπερηφανία, ὔβρις, ἕπαρσις , ἁλαζονεία superbia, fastus, elevatio, tumor, arrogantia, insolentia, jactantio, gloriatio Հպարտութիւն. անկարգ բաղձանք գերազանցելոյ զայլովք. ախտ բանսարկուին, եւ արմատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲՈԽ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ὅχλος, δῆμος turba, populus Համօրէն խումբ ռամկին. Ժողով խառնիճաղանջից. բազմութիւն մարդկան կամ զօրաց. ժողովուրդ. ... *Ամբոխն սաստեաց նոցա: Ել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. որպէս ամբոխումն. ταραχή, στάσις perturbbatio, seditio, factio Խռովութիւն. աղմուկ. շփոթ. *Ի հակառակիցն ախորժմանց կամ ամբոխութեանց յըմբռնման գոլով. Դիոն. եկեղ.: *Ոչ մի ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.